FS&P ArcusUrząd Patentowy R.P.

extension of the existing building

Warszawa, Aleje Niepodległości 186/192

проект:

Andrzej Fajans
Mariusz Ścisło
Andrzej Bąkowski

Инвестор: U.P.R.P.

проект: 1998-99

реализация: 2000

powered by Projektowanie Stron Internetowych