FS&P ArcusWiolinowy Pasaż

zespół mieszkalno-usługowy
opracowanie koncepcyjne

Warszawa, u zbiegu ulic Surowieckiego i KEN

projekt:

Mariusz Ścisło
Paweł Kotarbiński
Dorota Morelewska
Anna Berft
Adam Żelichowski

inwestor: S.M. Jary

projekt: 2010

powered by Projektowanie Stron Internetowych