FS&P ArcusAdaptacja dawnych zakładów przemysłowych

na funkcje biurowe i apartamentowe
>>program rewitalizacji obiektów poprzemysłowych

w rejonie ulic Karolkowej i Grzybowskiej, Warszawa

projekt: 2008

powered by Projektowanie Stron Internetowych