FS&P ArcusAdria

osiedle mieszkaniowe

Warszawa, ul. Jugosłowiańska

projekt:

Mariusz Ścisło
Anna Makara
Aleksandra Markuszewska
Paulina Kopyś
Joanna Klusek

inwestor: Dom Development

projekt: 2009-2011

realizacja: 2010-2011

Adria to inwestycja o charakterze mieszkaniowym, na którą składa się 5 budynków o wysokości od 5 do 14 kondygnacji oraz dwupoziomowy podziemny garaż. W najniższych partiach budynku etapu 1. przewidziano lokale usługowo-handlowe. Projekt uwzględnia też zagospodarowanie zieleni oraz utworzenie bezpiecznych placów zabaw dla dzieci.

powierzchnia terenu: 32 586 m2
powierzchnia użytkowa mieszkań: 39 661 m2
powierzchnia usług: 575 m2

liczba mieszkań łącznie: 672, w tym:
etap 1.: 265
etap 2.: 230
etap 3.: 183
liczba miejsc parkingowych: 733

powered by Projektowanie Stron Internetowych