FS&P Arcus

FS&P ARCUS

Reprezentacja Firmy:

 

Mariusz Ścisło

Prezes Zarządu, Architekt

 

 

Zbigniew Świtalski

Dyrektor, Prokurent

 

Andrzej Bąkowski

Prokurent, Architekt

 

Firma FS&P Arcus została założona w 1988 roku w Warszawie.


Dziś, to jedna z większych firm architektonicznych działających na polskim rynku, której ponaddwudziestoletnie doświadczenie doceniają zarówno polscy jak i zagraniczni inwestorzy.

Zajmujemy się projektowaniem w zakresie architektury, urbanistyki i opracowań inżynieryjnych.

Realizujemy projekty obiektów mieszkaniowych, biurowych, hotelowych, użyteczności publicznej – w tym budynki administracji publicznej, galerii handlowych, przemysłowych oraz obiektów sportu i rekreacji

Uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od wyszukania odpowiedniego terenu i opracowania studium możliwości jego zagospodarowania, poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz dopełnienie wszelkich formalności administracyjnych i technicznych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pełnimy także nadzór autorski nad realizacją, aż do momentu uzyskania prawnej zgodny na odbiór i użytkowanie obiektu. Wśród naszych Klientów są instytucje publiczne i państwowe, samorządy lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz zarówno polscy jak i zagraniczni deweloperzy.

Zgodnie z Warsaw Business Journal, FS&P Arcus jest w pierwszej dziesiątce firm architektonicznych. Lista obejmuje ponad 2 000 firm operujących na polskim rynku.

Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

powered by Projektowanie Stron Internetowych